Apostolstwo Dobrej Śmierci

CEL

Otwarcie się na Boga, który zbawia i przemienia życie. Spojrzenie na życie ludzkie w perspektywie powołania do świętości i chwały nieba. Przypomnienie, że poza wymiarem fizycznym, śmierć ma także wymiar duchowy. Rekolekcje są wezwaniem
do refleksji nad swoim życiem, nad jego przemijalnością. Mają pomóc otworzyć się na inną hierarchię wartości, która oparta jest na odniesieniu do spraw ostatecznych człowieka.

DLA KOGO?

Dla zelatorów, członków i sympatyków Apstolstwa Dobrej Śmierci.

Rekolekcje rozpoczynają się w czwartek po południu, a kończą się w niedzielę w godzinach przedpołudniowych. Obok nauk głoszonych przez kapłana z Apostolstwa Dobrej Śmierci jest czas na refleksję, modlitwę, wymianę doświadczeń i usłyszeć
wiele świadectw pomocy Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.

Aktualne informacje: www.apostolstwo.pl