Góreckie Dni Młodości

    
 
REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY „GÓRECKIE DNI MŁODOŚCI”

Pomysł zorganizowania festiwalu piosenki religijnej zrodził się w Górce Klasztornej w roku 1983. Początkowo festiwal ten pod nazwą „Maria Carmen” miał charakter jedynie prezentacji utworów, trwał trzy dni i gromadził nawet do 5 tys. młodych ludzi, którzy biwakowali w namiotach na terenie klasztoru i poza nim. Wśród gości Festiwalu nie zabrakło takich gwiazd, jak Eleni, Antonina Krzysztoń czy Ryszard Rynkowski.

Niestety, w 1997 roku zrezygnowaliśmy z tej formy spotkań, gdyż podczas Festiwalu dochodziło do zdarzeń, które nie licowały ani z charakterem Festiwalu „Maria Carmen”, ani też z sakralnym charakterem miejsca jego organizowania. W to miejsce zaczęliśmy organizować Góreckie Dni Młodości, znane pod nazwą GDM. Trwające tydzień spotkania mają typowo religijny charakter i są formą rekolekcji ewangelizacyjnych. W tym czasie wyselekcjonowana grupa ok. 120-150 osób pochyla się nad Pismem Świętym i dyskutuje nad problemami współczesnej młodzieży. Odbywający się w soboty Festiwal „Maria Carmen” jest zwieńczeniem tych rekolekcji.

CEL

Zasadniczym celem Góreckich Dni Młodości jest zacieśnienie relacji między parafiami prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny. Tematyka rekolekcji wypływa z naszego charyzmatu: misje, rodzina, powołania. Cykl rekolekcji rozkłada się na trzy lata. Każdy GDM ma swoją myśl przewodnią i swój cel. Poprzez te rekolekcje chcemy jeszcze bardziej poznać Świętą Rodzinę, jej wartości i zaszczepić do swojego życia.

DLA KOGO?

Młodzież męską i żeńską od 3 klasy gimnazjum. Górnej granicy nie ma. Zapraszamy każdego, kto czuje się młody.

Termin tegorocznego GDM-u: 3-9 lipca 2017.

Zgłoszenia przyjmuje ks. Rafał Ochojski MSF tel.: 511-428-161