Misterium Męki Pańskiej

 

ZAPRASZAMY NA MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ NA ROK 2019

Za

 
 
Zdjęcia z Misterium z 20.03.2018 r.
Wszystkim Aktorom 

i zaaangażowanym w to wielkie dzieło składamy serdeczne 
Bóg Zapłać.
 

12 i 13 marca 2016 r. odgrywano Misterium Męki Pańskiej. To już po raz 33. Pierwsze zostało odegrane w 1984 roku. Inicjatorem Misterium jest ks. Jan Czekała MSF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
W SANKTUARIUM  ISTNIEJE  MOŻLIWOŚĆ  NABYCIA  FILMU  Z  MISTERIUM
 
 
 
 

  Od 1982 roku działa Stowarzyszenie EURO PASSION, które skupia w swoich szeregach ludzi zjednoczonych więzami duchowymi, odgrywających w 66 miastach całej Europy Misteria Męki Pańskiej.

EUROPASSION pozwala myśleć o Europie bez granic, o złączeniu najpierw ludzkich serc, myśli i czynów, a później dopiero o zniesieniu barier granicznych naszych państw.

Pokoju nie wprowadza się poprzez militaria, ekonomię czy gospodarkę, ale przez miłość. Chrystus jeszcze raz wchodzi do naszych dużych Ojczyzn poprzez małe nasze serca. To On pragnie jeszcze raz pokazać, że miłość przezwycięży wszystko. To nowe prądy w naszym myśleniu, w sumie stare jak istniejący świat, ale ciągle odkrywane na nowo. EUROPASSION to nasza cząstka w ludzkim pojednaniu, w budowaniu pokoju na świecie. Ci ludzie złączeni tą ideą, myślą jak pierwsi Chrześcijanie, nie zrażając się problemami, idą i przyłączają nowe gminy, by stanowić mocną jedność Kościoła Chrystusowego.

W ostatnich latach jako Misterium Góreckie mamy w tym swój udział. Zostaliśmy włączeni w struktury Europassion w całej Europie. Włączeni do Stowarzyszenia pragniemy otworzyć nasze serca, łącząc się również z innymi środowiskami Misteryjnymi. To tutaj na terenie Krajny w odległości 2 km na północny-zachód od miasteczka Łobżenica w powiecie Pilskim w województwie Wielkopolskim znajduje się najstarszy w Polsce ośrodek kultu maryjnego. Mała perełka, może zapomniana przez wieki, ale odważnie drążąca swoją tożsamość Miejsca Świętego przez liczne uzdrowienia, przez cudowną wodę wypływającą ze źródełka już od czasów objawienia, to jest od 1079 roku. Miejsce, które od kilku lat gromadzi ludzi oglądających wydarzenia misteryjne, niepełno- sprawnych na „Spotkaniu u Matki”, młodzież szukającą autorytetu, wiary, nadziei i miłości podczas Góreckich Dni Młodości. Wszystkie te imprezy noszą znamię imprez ogólnopolskich. Ma tu miejsce również wiele innych spotkań regionalnych w ciągu całego roku.

Górka Klasztorna przechodziła różne koleje losu. Czas martyrologium, od samych początków aż po lata wojny, odbił w Niej cierpienie, a co za tym idzie odkupienie przez przelaną krew niewinnych ludzi, pomordowanych w miejscu cudownego Objawienia Matki Bożej. To my zostaliśmy spadkobiercami tej szczególnej Miłości Chrystusowej, tu w tym miejscu! Nie doczekało się ono swojej kalwarii, rozpoczętej przez Bernardynów, nie wybudowano kapliczek, ale cierpiący Chrystus i Jego Bolesna Matka jawią się w żywym przedstawieniu Misterium Życia i Śmierci.

To w roku 1984 została podjęta próba upamię- tnienia tych wszystkich dramatycznych wydarzeń poprzez plenerowe wystawienie Męki Pańskiej. Zrealizowali ją parafianie mieszkający przy tym sanktuarium. Sześćdziesięcioosobowy zespół ludzi podjął się tego zadania nie bez przeszkód i trudności. I tak trwa to po dzień dzisiejszy. Jest to już jakby nasze zadanie. Pragniemy podnieść ten krzyż pokoju, aby zobaczyła go cała nasza Ojczyzna, a także cała Europa.

Z każdym rokiem zastanawiamy się, co nowego wprowadzić, co ulegnie jakiejś zmianie, czy zdołamy pokonać wszystkie problemy i trudności związane z kolejnym wystawieniem Misterium Męki Pańskiej. Czas również, aby uświadomić sobie fakt tej ogromnej spuścizny, którą otrzymaliśmy, aby utrzymać i rozwinąć świadomość chrześcijańską w naszym narodzie, aby w ten sposób odkryć wartości polskiej kultury oraz świadomości narodowej zakorzenionej w tysiącletnich ślubach Jana Kazimierz. Miniony czas 2000 lat Chrześcijaństwa zmusza nas do jeszcze większej pracy na rzecz uzyskania prawdziwej wolności w rodzinie, w naszej Ojczyźnie i w zjednoczonej Europie. To dzieło nie jest tylko wewnętrzną sprawą opiekunów Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej, Misjonarzy Świętej Rodziny, lecz sprawą wspólną naszego regionu. Stąd też liczymy na poparcie tego dzieła, które jest naszym wspólnym dobrem.