Spotkanie u Matki

Spotkanie u Matki”
Przegląd Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych
 

 link do kwestionariusza poniżej

 
  Od 1999 roku coroczne majowe „Spotkania u Matki” w Górce Klasztornej, których inicjatorem jest ks.Janusz Jezusek MSF, stały się dla osób niepełnosprawnych z całej Polski okazją do pokazania, iż oni też potrafią być twórcami piękna. Osoby te, spędzające większą część swojego życia w Domach Opieki Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej..., mogą także w ten sposób wyrazić swoje emocje, pragnienia 
i tęsknoty.
 
  Głównym celem naszego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych jest ukazanie człowiekowi niepełnosprawnemu jego wartości jako twórcy kultury. Staramy się, aby osoby niepełnosprawne zaakceptowały swoje odmienności fizyczne i psychiczne. Pragniemy, aby poprzez stymulację aktywności twórczej poszerzały swoją świadomość kulturalną.

  Pragniemy zaznaczyć, iż impreza posiada charakter widowiskowy mający na celu zaprezentowanie własnego dorobku artystycznego i nie polega na rywalizacji między poszczególnymi uczestnikami oraz nie ma podziału na rodzaj czy stopień zaawansowania niepełnosprawności uczestników. Od tego roku wszystkie prezentacje twóczości osób niepełnosprawnych będą miały tylko i wyłącznie charakter religijny (spektakle i utwory religijne).
 
Przegląd organizowany jest w dwóch sekcjach „Muzycznej” i „Teatralnej”. Aby wziąć czynny udział w Przeglądzie, należy czytelnie wypełnić Kwestionariusz w formacie PDF i przesłać go listownie lub elektronicznie do 15.05.2018r. pod adres:

Sanktuarium Maryjne, Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica
z dopiskiem:  "Spotkania u Matki"
    e-mailem: marcinn.j502@gmail.com
 
W razie pytań prosimy o kontakt:
ks. Marcin Jodaniewski MSF, tel. 512 367 455.
 
   Rozpoczęcie Przeglądu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00. Prosimy o punktualne przybycie, gdyż o godzinie 10.00 nastąpi rozpoczęcie przeglądu uroczystą Mszą świętą w bazylice. Jest możliwość skorzystania z posiłku w cenie 10 zł od osoby. Dlatego też prosimy czytelnie zaznaczyć ile osób planuje skorzystać z danego posiłku (prosimy doliczyć opiekunów, osoby towarzyszące i kierowców), gdyż tylko taka ilość zostanie wydana Państwa grupie, jaka zostanie zgłoszona w Kwestionariuszu. Ponieważ niektórzy z Państwa podopiecznych nie mogą korzystać ze wszystkich rodzajów posiłków, dlatego prosimy zaznaczyć w rubryce D ile osób planuje skorzystać z posiłku.
 
Jeżeli podopieczni Państwa Domu Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej czy Stowarzyszenia działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pragną uczestniczyć w naszym Przeglądzie w charakterze widzów, to również prosimy o czytelne wypełnienie Kwestionariusza i przesłanie go na wyżej podane adresy.
 
 
 
Informacje dodatkowe:

1.  Punkt medyczny znajduje się na parterze Domu Pielgrzyma.

2. Ubikacje dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze Domu Pielgrzyma, natomiast dla  pozostałych uczestników w Domu Pielgrzyma (wejście od strony punktu gastronomicznego ARKA).

3. Sprawy związane z prezentacjami (zmiana kolejności występowania uwarunkowane dojazdem, dodatkowy sprzęt nagłośnieniowy, dodatkowe rekwizyty itp...) prosimy kierować do konferansjerów i akustyków zapowiadających poszczególne Placówki.

4. Punkty wydawania posiłków znajdują się z tyłu Domu Pielgrzyma lub w refektarzu zakonnym.

Sprawy organizacyjne:

1. Kolejność i pierszeństwo występu jest zależna od terminu zgłoszeń (pierwszy występuje ten, kto jako pierwszy nadesłał zgłoszenie).

2. Przerwa obiadowa o godz. 12.00.

3. Do obiadu wystepują DPS-y które muszą wrócić wcześniej.

4. Ze zwględu na ograniczony czas, grupy prezentują tylko jeden utwór muzyczny. Po obiedzie będzie punkt "Mikrofon dla każdego" - okazja do prezentacji kolejnego utworu, zgłoszonego w kwestionariuszu.

5. W czasie przerwy będzie możliwość odbioru faktury lub potwierdzenia wpłaty.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych leków dla swoich podopiecznych!

 

Zapraszamy.

GALERIA